News Room / Media

Verlenging Covid-19 Grace Period

Gegeven dat de lokale economische crisis veroorzaakt door de pandemie als gevolg van de COVID-19 virus nog aanhoudt, heeft CHB besloten om de Grace Period (GP)-regeling (uitstel van betaling) voor onze klanten te verlengen. De voorwaarden die voor deze verlenging gelden en het maximaal aantal maanden van verlenging worden onderstaand weergegeven. NB: onderstaande is eveneens van toepassing als het een eerste aanvraag Covid-19 Grace Period betreft mits u aan de onderstaande voorwaarden voldoet om hiervoor in aanmerking te komen.
 
De ‘Algemene Bepalingen’ voor hypothecaire leningen en de onderstaande ‘Voorwaarden Grace Period’ van de Bank vormen tezamen met de hypotheekakte c.q. de desbetreffende overeenkomst van de geldlening een onverbrekelijk geheel.

 

Periode verlenging uitstel van betaling:
Juni 2020, juli 2020, augustus 2020 of één van deze maanden. Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen. Dit geldt dus ook als u reeds uitstel heeft voor de periode tot en met 31 mei 2020.

 

Peildatum:
29 februari 2020

 

Wie kan in aanmerking komen?
U komt in aanmerking voor een (additionele) uitstel alleen indien u:

1. per peildatum 29 februari 2020 geen achterstand in betaling had of dat uw achterstand in betaling niet groter was dan 90 dagen (oftewel u had een achterstand in betaling van kleiner dan 3 maandbetalingen per 29 februari 2020);

 

2. aan kunt tonen dat u voor minstens 12,5% achteruit bent gegaan of zult gaan dit jaar in het bruto-inkomen ten opzichte van 29 februari 2020;

 • Het bewijs dat u aan moet leveren is:
  • een verklaring van de werkgever(s) waaruit blijkt dat er sprake is van beëindiging van dienstverband of inkorting van minstens 12,5% op het brutosalaris en;
  • bankafschriften februari 2020 tot en met mei 2020 ter onderbouwing hiervan

3. heeft ingestemd met de Voorwaarden Covid-19 Grace Period.

 

Regeling verlenging Covid-19 Grace Period:

 • De verlenging van de Grace Period kan verstrekt worden voor termijnen variërend van 1 (één) maand(betaling) tot 3 (drie) maand(betalingen) gerekend vanaf 30 juni 2020 t/m 31 augustus 2020.
 • Alleen schriftelijke verzoeken tot uitstel voor de maanden juni 2020, juli 2020 en/of augustus 2020 worden in behandeling genomen en mits ingediend uiterlijk per 25 juni 2020.
 • De maandbetaling na de periode van uitstel blijft gelijk aan die van vóór het uitstel. Dit door verlenging van de looptijd van de lening.
 • De maandelijkse betaling wordt hervat (uiterlijk) met ingang van eind september 2020.
 • Het bedrag van het uitstel van betaling wordt, na afloop van de Grace Period op de hoofdsom geboekt, zonder boeterente of enige andere bijkomende rente als zijnde een verhoging van de lening.
 • Door de Grace Period wordt de looptijd van de lening per eind september 2020 verlengd zodanig dat de maandelijkse betaling na de Grace Period periode gelijk blijft.
 • Het is de hypotheekgever niet toegestaan om andere financiële verplichtingen, in welke vorm en met welk doel dan ook, aan te gaan gedurende de termijn van de Grace Period.
 • De Bank behoudt zich het recht voor deze ‘Voorwaarden Grace Period’ zonder voorafgaande melding aan te passen.

Afhandeling van uw verzoek
Indien u conform het bovenstaande in aanmerking komt voor de COVID 19 Grace Period, en uw maandbetaling reeds is verricht, kunt u een restitutie terug verwachten. Hiervoor dient u de onderstaande documenten volledig en ondertekend in te leveren. Eén van onze accountmanagers neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op. In verband met drukte kan dit mogelijk iets langer duren. Alvast onze excuses hiervoor.

Downloaden formulieren ten behoeve van aanvraag Grace Period (juni 2020, juli 2020, augustus 2020 of 1 van deze maanden)
Voor het afronden van de aanvraag dient u de onderstaande formulieren volledig in te vullen en te ondertekenen voor verdere afhandeling:

 • verzoek stopzetting machtiging én
 • voorwaarden GP Covid

Klik hier voor de formulieren voor 1 maand:
“verzoek stopzetting machtiging ivm GP Covid 1 maand” en “voorwaarden GP Covid 1 maand”

Klik hier voor de formulieren voor 2 maanden:
“verzoek stopzetting machtiging ivm GP Covid 2 maanden" en  “voorwaarden GP Covid 2 maanden”

Klik hier voor de formulieren voor 3 maanden:
“verzoek stopzetting machtiging ivm GP Covid 3 maanden" en “voorwaarden GP Covid 3 maanden”

 

Beide formulieren dient u te downloaden, te printen, te tekenen, te scannen, en samen met een kopie van uw ID te retourneren aan ons binnen de aangegeven termijn via het email adres:  chbhome@chb.cw

 

Indien u niet de mogelijkheid heeft om getekende formulieren te scannen, verzoeken wij u dit formulier te downloaden en te tekenen: Word-document akkoord GP Covid zonder handtekening final.docx en aan ons binnen de aangegeven termijn te retourneren via het email adres: chbhome@chb.cw.
 
LET OP: NIET GETEKENDE FORMULIEREN, ONVOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN EN/OF FORMULIEREN DIE WIJ LATER DAN DE GENOEMDE REACTIETERMIJN ONTVANGEN, KUNNEN NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN!

Voor aanvullende vragen kunt u telefonisch contact opnemen met ons op het nummer: (+5999) 431 3100.